KADRA SZKOŁY

 


DYREKTOR

Marzena Borkowska

WICEDYREKTORZY

Anna Dudzic

Barbara Serejko


KIEROWNIK DO SPRAW PRAKTYK

Iwona Ustaszewska