Jest jakaś siła, co sercem mym włada

I moc tajemna, że gdy noc zapada

Sercem przemierzam historii przestrzenie

Przenikam głębie, gdzie moje korzenie

 

                                   Moje korzenie...

 

 To jest miejsce, w którym możemy wymieniać się spostrzeżeniami na temat swojego miejsca na ziemi. Moje korzenie  to zakładka, dla wszystkich tych, którzy realizowali w ramach zajęć wiedzy o kulturze bądź człowieka jako jednostki blok tematyczny - Moja mała Ojczyzna.  Projekt stworzył możliwość poznania własnego dziedzictwa kultury, podniesienia poziomu edukacji kulturalnej, budzenia szacunku wobec tradycji a przede wszystkim przygotował do współpracy pokoleń, bowiem  godne zapamiętania jest, że: “Nikt nie ma z nas tego, co mamy wszyscy razem”.  Poszerzyliśmy swoją podstawową wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego regionu, część uczniów przygotowała prezentacje na temat: Moja mała Ojczyzna. Może nie zawsze byliśmy zadowoleni z efektów pracy, ale ocenę tychże działań pozostawiamy wam. Tym samym zachęcamy do współpracy. Jeżeli chcesz poprowadzić dialog z przeszłością, spojrzeć na swoją okolicę z różnych punktów, dołącz do nas, czekamy.

 Zajrzyj do zakładki "Moje korzenie"

                                                                                                              koordynatorki projektu

                                                                                                              p.Magdalena Domurad

                                                                                                              p.Beata Larenta