RADA NADZORCZA  S.U. „COMPANY”

 

  • - Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Suchecka Amanda
  • - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Mrozek Aleksandra
  • - Sekretarz – Michalak Adrianna

 

ZARZĄD S.U. „COMPANY”

 

  • - Prezes Zarządu – Katarzyna Zalewska
  • - Z-ca Prezesa – Patrycja Tyszka
  • - Sekretarz – Rawa Milena
  • - Skarbnik – Twardziak Natalia
  • - Rzecznik prasowy – Białczak Lena
  • - Kronikarz – Drząszcz Magdalena