SPRAWOZDANIA

 

- Sprawozdanie z przebiegu debaty  na temat:

„Nauczanie indywidualne w aspektach prawnym i praktycznym”